fot. Zjazd przedstawicieli szkół w inspektorii

fot. Zjazd przedstawicieli szkół w Inspektorii Wrocławskiej

SZKOŁY WE WROCŁAWIU

www.liceum.salez-wroc.pl

www.gimnazjum-wroc.salezjanie.pl

SZKOŁY W LUBINIE

www.sglubin.pl

www.salezjan.lubin.pl

SZKOŁY W POZNANIU

www.szkola-poznan.salezjanie.pl

SZKOŁY W TARNOWSKICH GÓRACH

www.sosw.salezjanie.pl

„Wychowanie jest sprawą serca”. (św. Jan Bosko)

Zdjęcia ze spotkania przedstawicieli szkół salezjańskich w Inspektorii w Roku Jubileuszowym (Tarnowskie Góry, SOSW, 6-7.X.2014)