Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Dlaczego wątpimy? Zwątpienie ma ścisły związek z cnotą nadziei! Może prowadzić do utraty nadziei. Przyczyny zwątpienia mogą być rozmaite. Jednak niemal zawsze towarzyszy mu lęk o przyszłość. Dobre rady dawane wątpiącym i przez nich przyjęte przywracają i wzmacniają poczucie sensu życia. Mają bardzo dobry skutek – prowadzą do odzyskiwania ufności i radości.

Pierwszym i najważniejszym dawcą dobrych rad jest przede wszystkim Bóg. Jego rady zawierają się w przykazaniach, w których objawia On swoją wolę i ukazuje słuszną drogę życia. Ważne, by to uznać i nie zdawać się na szukanie po omacku tego, co na pewno służy dobru człowieka. Przykazania „dają życie”. Nie ograniczają, lecz ostrzegają przed złem, które nam szkodzi, a także otwierają na szlachetne możliwości. Skoro przykazania pochodzą od Boga, zatem nie tylko stanowią drogowskazy, lecz też udzielają siły, by pójść wskazaną drogą, bezpiecznie ją przebyć i osiągnąć cel, jaki zapowiadają. Przykazania – dobre rady Boga są po to, byś żył w wolności!

Sam pewnie wiesz, że najtrudniejsze są te pokusy, które w trudnych okolicznościach życiowych chcą nadwerężyć i zniszczyć zaufanie wobec Boga. Potrzebując dobrych rad i ich szukając, nie można zaufać każdemu. W biblijnym Izraelu wielką powagą darzono osobę określaną jako „mąż Boży”. Był to człowiek wiodący dobre życie, cieszący się szacunkiem i autorytetem, bezinteresowny i znający wolę Bożą. Wiesz, że człowiek wpatrzony w Boga i pokorny może owocnie udzielać dobrych rad tym ludziom, którzy ich potrzebują. Chcesz być takim?

Ci, którzy są blisko Boga, wyczuwają Jego pragnienia i mogą wtedy dobrze radzić innym, przywracać nadzieję, nieść radość, a zatem…

{"total_effects_actions":0,"total_draw_time":0,"layers_used":0,"effects_tried":0,"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":2,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"effects_applied":0,"uid":"58AA7978-A898-400A-84D2-27707CBEEFBF_1467228562816","width":678,"photos_added":0,"total_effects_time":0,"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"source":"editor","origin":"gallery","height":700,"subsource":"done_button","total_editor_time":115992,"brushes_used":0}

Wyzwanie na lipiec – MIŁOSIERDZIE WZGLĘDEM WĄTPIĄCYCH! WĄTPIĄCYM DOBRZE RADZIĆ!

  O co w tym chodzi? Bądź światłem dla tych, którzy się zgubili. Zauważ wokół siebie tych, którzy wątpią, tracą nadzieję lub jej nie mają. Otwórz swoje oczy i uszy na Słowo Boga, które mówi, że gdyby komuś przydarzył się jakiś upadek, wy, którzy pozostajecie pod działaniem Ducha, w duchu łagodności sprowadźcie takiego na właściwą drogę. Bacz jednak, abyś i ty nie uległ pokusie (Ga 6,1).

Obraz2

Dlaczego mamy to robić? To proste – to twój obowiązek! Na tym również polega zadanie Kościoła, który w zmieniających się okolicznościach niestrudzenie przybliża i aktualizuje wolę Bożą, przeciwstawiając się zwątpieniu i utracie nadziei.

{"total_effects_actions":0,"total_draw_time":0,"layers_used":0,"effects_tried":0,"total_draw_actions":0,"total_editor_actions":{"border":0,"frame":0,"mask":0,"lensflare":0,"clipart":0,"text":1,"square_fit":0,"shape_mask":0,"callout":0},"effects_applied":0,"uid":"58AA7978-A898-400A-84D2-27707CBEEFBF_1467228821768","width":892,"photos_added":0,"total_effects_time":0,"tools_used":{"tilt_shift":0,"resize":0,"adjust":0,"curves":0,"motion":0,"perspective":0,"clone":0,"crop":0,"enhance":0,"selection":0,"free_crop":0,"flip_rotate":0,"shape_crop":0,"stretch":0},"source":"editor","origin":"gallery","height":597,"subsource":"done_button","total_editor_time":103817,"brushes_used":0}

Zatem do pracy! Każde działanie wymaga konkretów.

  • Zacznij od siebie. Pytaj siebie o to, jaka jest Twoja nadzieja? Jak zachowujesz się w trudnościach w zwątpieniu? Jeśli zauważysz, że zbyt łatwo ulegasz utracie nadziei, to rozmawiaj o tym z Bogiem na modlitwie, podczas spowiedzi. Chcesz być człowiekiem wiary, nadziei i miłości? Czytaj Pismo Święte! Mamy dla Ciebie konkretne fragmenty do medytacji: Tes 5,8; Dz 23,6; Tyt 1,2 oraz 3, 7; 1J 3, 2n; Rz 5, 2; 2Kor 3, 12.
  • Udzielaj dobrych rad. Często gadamy bez sensu, byle mówić… A czasem wystarczy jedno słowo z mocą, by dać komuś nadzieję. Jeśli udało Ci się pomedytować nad fragmentami o nadziei, to łatwiej będzie Ci udzielać dobrych rad tym, którzy wątpią. Spróbuj zauważyć tych, którzy potrzebują Twego słowa.
  • I trzecie wyzwanie, tradycyjnie, przeznaczone jest dla waszej Wspólnoty. Spróbujcie, w porozumieniu z jakimś kapłanem, zorganizować Lectio Divina w oparciu o teksty nt. nadziei i zaufania Bogu. Zatrzymajcie się wspólnie nad konkretnymi fragmentami z Biblii i spróbujcie usłyszeć to, co Bóg Wam mówi.

MIŁOSIERDZIE WZGLĘDEM WĄTPIĄCYCH.

Podejmujesz to wyzwanie?

JonaszJonasz – prorok, który bardzo wątpił…

To dopiero ciekawy gość. Został powołany przez Boga do głoszenia Jego słów i co zrobił? Zwątpił i zaczął uciekać. Musiał sporo przejść, zanim zaufał Bogu. Nawet, jak już wykonał „zlecenie” od Boga, to dalej wątpił…

  • więcej: Księga Jonasza

Józef CafassoŚw. ks. Józef Cafasso – kierownik duchowy księdza Bosko

Święty kapłan. Ksiądz Bosko napisał o nim tak: był modelem życia kapłańskiego, nauczycielem kapłanów, ojcem ubogich, pocieszycielem chorych, doradcą wątpiącym, pociechą konającym, dźwignią dla więźniów, zbawieniem dla skazanych, przyjacielem wszystkich, wielkim dobroczyńcą ludzkości. Chcesz go poznac?

Matka TeresaBł. Matka Teresa z Kalkuty – ufała wbrew nadziei…

Swoje życie oparła o wiarę i zaufanie Bogu. Przez dziesiątki lat nie czuła nic, a mimo to ufała! Potrafisz tak? Ponadto, jej rad słuchali najwięksi tego świata. Dlaczego? Bo dała świadectwo swoim życiem. Żyła tak, jak chciał tego od Niej Pan Jezus.

Powodzenia! I pamiętajcie, abyśmy modlili się za siebie wzajemnie…