Króluj nam Chryste,
Pragnę ogłosić konkursy wiedzy, które zostaną przeprowadzone podczas PIMu 2007. Zachęcam wszystkich ministrantów i lektorów do licznego udziału. Czekają bardzo cenne nagrody.
Tegoroczne konkursy będą następujące:

1.biblijny znajomość Ewangelii Św. Marka wraz z przypisami, na podstawie Biblii Tysiąclecia, (kat. S, L)
2.liturgiczny Ogólne wprowadzenie do Mszału Rzymskiego oraz wskazania Episkopatu Polski, Wydawnictwo Pallotinum 2006. Znajomość hymnu ministranckiego Króluj nam Chryste (2 zwrotki). Umiejętność nazywania paramentów, funkcji i przedmiotów związanych z posługą ministrancką, podania ich symboliki i do czego służą w liturgii oraz kościele (kat. S, L)
3.sportowy – „Polska w świecie sportu” czyli cała historia i współczesność sportu w Polsce i udział Polaków w międzynarodowych imprezach sportowych (kat. S, L)
4.o św. Dominiku Savio znajomość życia Dominika na podstawie książki Księdza Bosko Życie Świętego Dominika Savio, Wydawnictwo Salezjańskie 2004 (kat. M i S)

Zachęcam do czytania i studiowania, do rozważania Słowa Bożego, pogłębiania swojej wiedzy liturgicznej i sportowej.

Do szybkiego spotkania w Twardogórze.
ks. Paweł