ZOBACZ! pierwszy numer Newslettera „Młodzi Swiatu” – http://www.swm.pl/newsletter/letter01.html

ZAPRASZAMY!na najblizsze spotkanie wolontariuszy SWM, ktore odbedzie sie w dniach 14-15 kwietnia w Krakowie.

Salezjański Wolontariat Misyjny
MłODZI ŚWIATU
30-323 Kraków, ul. Tyniecka 39
tel./fax 0048 12 269 23 33
http://www.swm.pl