Dziś w Wielki Czwartek Jezus ustanowił sakrament Ciała i Krwi swojej oraz sakrament kapłaństwa. Pragnę życzyć wszystkim rozbudzenia w sobie na nowo duchowości eucharystycznej oraz wszystkim kapłanom umocnienia swojej posługi dzięki więzi ze Zmartwychwstałym.

Niech Święta Zmartychwstania Chrystusa będą dla Was źródłem prawdziwej radości, miłości i nowości życia.

Z darem modlitwy

Salezjanie Ks. Bosko