Rozpoczęło się skupienie przed tegorocznym XIV Campo Bosco. 83 animatorów z 9 oratoriów inspektorii warszawskiej przez trzy dni przygotowuje duchowo oraz organizacyjnie wakacyjne spotkanie młodzieży w Czerwińsku Nad Wisłą.

more info: http://www.campo.bosko.pl/