Był to czas spotkania dla wsolnoty salezjańskiej, sióstr MB Miłosierdzia oraz Duszpasterstw Akademickich Wrocławia.
[mygal=nsj3]