Ok. 200.000 osób uczestniczyło w Chimpay w beatyfikacji Ceferino Namuncurá, młodego tubylca mapuche, wychowanka salezjańskiego i kandydata do kapłaństwa, który zmarł w wieku 19 lat we Włoszech, w Rzymie, w 1905 roku.

Przeszło 100 biskupów i wielka licza kapłanów uczestniczyła w uroczystej liturgii beatyfikacji. Obecni byli także: ks. Pascual Chávez, Przełożony Generalny Salezjanów, jego Wikariusz ks. Adriano Bregolin, inspektorzy z Argentyny i delegacje salezjanów oraz członkowie Rodziny Salezjańskiej, którzy przybyli z tej okazji z różnych państw Ameryki Łacińskiej.

Ks. Chávez złożył także hołd ludowi mapuche, mówiąc: “Dzisiaj Chimpay stanowi ziemię świętych, ponieważ dała nam świętego, który jest wzorcem dla wszystkich młodych na świecie. Dziękuję ludowi mapuche!”.

ANS – Watykan – Benedykt XVI, po modlitwie “Anioł Pański”, zwrócił się do delegacji wspólnoty argentyńskiej obecnej na placu św. Piotra i członków Rodziny Salezjańskiej przywołując postać Ceferino Namuncurŕ, beatyfikowanego wczoraj w Argentynie, w Chimpay.

“Dziękujemy Panu za to nadzwyczajne świadectwo tego młodego, 19-letniego, ucznia, który, kierując się pobożnością do Eucharystii i swoją miłością do Jezusa Chrystusa, pragnął zostać salezjaninem i kapłanem, aby wskazać drogę, która wiedzie do nieba, swoim braciom mapuche”.

“Swoim życiem – kontynuował Benedykt XVI – oświeca naszą drogę w kierunku świętości zapraszając nas do miłowania naszych braci miłością, którą Bóg nas kocha. Prośmy Maryję Wspomożycielkę, aby przykład nowego błogosławionego wydał obfite owoce życia chrześcijańskiego, a w sposób szczególny – wśród ludzi młodych”.

Więcej o Zefirynie:
http://www.sdb.org/sdb2006/index.asp?Lingua=2&MySez=12&MySotsez=
18&MyDetSotSez=27&FileCentro=_2_12_19_22_.htm

[mygal=znam1]