Świat salezjański gromadzi się wokół Ks. Pascuala Cháveza, Przełożonego Generalnego Salezjanów, w dniu jego 60. rocznicy urodzin.

1_13_2207_1591.jpg

“Składam cześć Panu za trzy dary, jakimi mnie obdarzył: Życie, Wiarę i Powołanie Salezjańskie” – stwierdził ks. Chávez. I kontynuował: “Z mojej strony nie mam innego pragnienia, jak tylko to, by odpowiedzieć na dobroć Pana, powierzając się całkowicie Jemu w służbie tym, których mi powierzył: Zgromadzeniu, Rodzinie Salezjańskiej i Młodzieży”.