Nasi FSMowicze zawitali do Częstochowy i Kopca, aby uczestniczyć w uroczystości Niepokalanej. Odwiedziliśmy SOWĘ i Jasną Górę potem przybyliśmy do Kopca.

Tam uczestniczyliśmy w Uroczystej Mszy św. oraz nabożeństwie palenia listów do Matki Bożej. W niedzielę spotkaliśmy się z nowicjuszami i Księdzem Magistrem. Wspólnocie Kopieckiej dziękujemy za gościnność i otwarte serce.

[mygal=kopiec014]