scaramusa.jpg

Ojciec Święty Benedykt XVI mianował ks. Tarcisio Scaramussa, Radcę ds. Komunikacji Społecznej, biskupem pomocniczym Sao Paolo wyznaczając mu jako siedzibę tytularną Segia.“Jest to wyraz uznania i docenienia Ojca Świętego, jaki okazał pod adresem Rodziny Salezjańskiej i powód do radości dla Zgromadzenia Salezjańskiego” – stwierdził Przełożony Generalny informując o tym członków Rady Generalnej na zakończenie dziennej sesji Rady. Radcy dali wyraz swojej osobistej radości i złożyli ks. Scaramussie życzenia owocnej pracy apostolskiej.

 

Ks. Scaramussa, urodzony w Prosperidade 19 września 1950 roku, odbył nowicjat w Jaboatao i złożył pierwsze śluby 31 stycznia 1969 r. Potem studiował Filozofię, Teologię i Pedagogię ze specjalnością Ukierunkowanie Wychowawcze. Został wyświęcony na diakona w Jaciguŕ w dniu 6 czerwca 1977, a święcenia kapłańskie przyjął w Prosperidade w dniu 11 grudnia 1977 r.

 

W czasie Kapituły Generalnej 25 w 2002 roku został wybrany Radcą ds. Komunikacji Społecznej. Prawdopodobna data jego święceń biskupich to 19 kwietnia.