Powrócić do tożsamości charyzmatycznej i pasji apostolskiej Ks. Bosko

Dnia 3 marca tego roku w “Salesianum” w Rzymie rozpocznie się Kapituła Generalna 26 Zgromadzenia Salezjańskiego.

233 salezjanów, pochodzących z każdej części świata, zgromadzi się wokół Przełożonego Generalnego ks. Pascuala Cháveza, aby wspólnie zastanawiać się nad odpowiedzią na potrzeby ludzi młodych dzisiaj, zachowując wierność i żywotność charyzmatu Ks. Bosko, który wyraża się w słowach: “Da mihi animas caetera tolle”.

Samo otwarcie Kapituły będzie poprzedzone całym cyklem spotkań, w których wezmą udział kapitulni w ramach pielgrzymki do miejsc salezjańskich w Turynie i okolicach, a także – studium na temat stanu Zgromadzenia i Rekolekcjami.

W niedzielę 24 lutego Przełożony Generalny będzie przewodniczyć Eucharystii w Bazylice Maryi Wspomożycielki, kościele zbudowanym przez samego Ks. Bosko. Msza św. będzie retransmitowana na Telepace po modlitwie “Anioł Pański” z Papieżem.

Kapituła Generalna: czym jest
Według Konstytucji Towarzystwa św. Franciszka Salezego, tj. Salezjanów Ks. Bosko, Kapituła Generalna “jest głównym znakiem jedności Zgromadzenia w jego różnorodności” (por. art. 146). Jest to stwierdzenie, które zasadza się także na fakcie, iż Kapituła jest również określona jako “braterskie spotkanie, podczas którego salezjanie dokonują wspólnotowej refleksji, jak dochować wierności Ewangelii i charyzmatowi Założyciela i być wrażliwymi na znaki czasu i miejsca”.

Kapituła generalna, zwyczajnie zwoływana co 6 lat przez Przełożonego Generalnego, pozwala synom Ks. Bosko, poddającym się kierownictwu Ducha Świętego, “poznać w określonym momencie historii wolę Bożą, aby jeszcze lepiej służyć Kościołowi” (art. 146). Kapituła generalna stanowi także, zgodnie z art. 147 Konstytucji, “najwyższą władzę” i do niej należy “ustanawiać prawa dla całego Towarzystwa, omawiać ważniejsze sprawy, wybierać Przełożonego Generalnego i członków Rady generalnej”.

Kto uczestniczy w KG26
W myśl art. 151 Konstytucji Salezjańskich w Kapitule generalnej biorą udział: Przełożony Generalny (1); przełożeni generalni wysłużeni (tych nie ma); członkowie Rady generalnej (12); sekretarz generalny (1); prokurator generalny (1); kierownik Kapituły generalnej, który w tym przypadku jest już członkiem Rady generalnej (1); inspektorzy, przełożeni wizytatorii (96) i delegaci (111). Do 222 kapitulnych dołączy, bez prawa głosu, 11 obserwatorów zaproszonych przez Przełożonego Generalnego.

Temat KG26
Obecny Przełożony Generalny ks. Pascual Chávez Villanueva, IX następca Ks. Bosko wybrał jako temat KG26: “Da mihi animas, caetera tolle”, motto, które Ks. Bosko obrał dla swojej działalności duszpasterskiej, a potem – dla Zgromadzenia salezjańskiego. Ta maksyma wyraża program duchowy i duszpasterski Ks. Bosko oraz mieści w sobie tożsamość charyzmatyczną i pasję apostolską salezjanina.

Tłem dla wyboru tematu jest wymóg, by salezjanie nie zatracili rozmachu i oryginalności charyzmatu przeżytego i zaproponowanego przez Ks. Bosko, którego 200 rocznicę urodzin będziemy obchodzić w 2015 roku, i w tym samym czasie – by odczytywali w znakach czasu nowe sposoby odpowiedzi na potrzeby ludzi młodych. Poza tym temat Kapituły chce ofiarować wartościowy punkt odniesienia, aby utrzymać żywotną propozycję życia salezjańskiego jako wzorca życia konsekrowanego i wiarygodnego.

Harmonogram i struktura KG26
Zwołanie
Kapituła generalna została oficjalnie zwołana przez Przełożonego Generalnego listem okólnym z 24 czerwca, “DA MIHI ANIMAS, CAETERA TOLLE. Tożsamość charyzmatyczna i pasja apostolska, wyjść od Ks. Bosko, aby rozbudzić serce każdego salezjanina”.

Kierownik
W dokumencie, poza wskazaniem tematu, celów i dat, ks. Pascual Chávez, zgodnie z art. 112 Regulaminów Generalnych Towarzystwa św. Franciszka Salezego, powierzył funkcję Kierownika KG26 ks. Francesco Cereda, Radcy Generalnemu ds. Formacji.

Zadaniem Kierownika jest zorganizowanie różnych etapów przygotowania i przebiegu Kapituły, “do niego Kapituły inspektorialne i wspólnoty lokalne, jak również poszczególni wspłbracia będą przesyłać swoje wnioski i ewentualne opracowania. Mianuje komisję techniczną, która wspólnie z kierownikiem ustali harmonogram przygotowań do Kapituły generalnej oraz będzie uwrażliwiać współbraci na czynne uczestnictwo”.

Komisja przedkapitulna
Kierownik skorzysta z pomocy komisji przedkapitulnej, której członkowie są mianowani przez Przełożonego Generalnego, a której zadaniem jest wypracowanie i zredagowanie relacji lub projektów, aby z wystarczającym wyprzedzeniem rozesłać je uczestnikom Kapituły generalnej.

Członkami komisji przedkapitualnej byli: ks. Guilherme Basańes, przełożony Wizytatorii Angoli, ks. Ivo Coelho, inspektor z Bombaju, ks. Carlo Socol z inspektorii Hongkongu, ks. Marek Chrzan, inspektor z Krakowa, ks. Angel Fernández Artime, dyrektor Salezjańskiego Instytutu w Ourense, ks. Jean Noël Charmoille, wikariusz inspektorialny z Francji, ks. Alberto Lorenzelli, inspektor prowincji Italia Ligure-Toscana, ks. Vicente Tirabasso, inspektor Argentyny-Bahía Blanca, ks. José Pastor Ramírez, inspektor Antyli i pan Giampietro Pettenon, ekonom inspektorialny Italii Nord-Est.

Kapituły Inspektorialne
Od lipca 2006 do lipca 2007 rożne inspektorie i Wizytatorie salezjańskie miały swoją Kapitułę, wysyłając, po zakończeniu obrad, końcową dokumentację Kierownikowi.

Komisja przedkapitulna wypracowała w październiku zeszłego roku Dokument Roboczy KG26, który będzie punktem wyjścia dla przebiegu obrad.

Treści KG26
Temat “Da mihi animas” został podzielony, by umożliwić większą praktyczność i możliwość pogłębienia, na cztery działy tematyczne:
• Ewangelizacja: realizowana zwłaszcza na polu wychowania;
• Propozycja konsekrowanego życia salezjańskiego;
• Ubóstwo ewangeliczne, wyraz całkowitego poświęcenia;
• Nowe możliwości dla posłannictwa salezjańskiego, tam, gdzie znajdują się dzisiaj ludzie młodzi.

W czasie Kapituły dokona się wyboru nowej Rady Generalnej, wybierając lub potwierdzając Przełożonego Generalnego, którzy, zgodnie z uchwałą poprzedniej Kapituły (KG25 z 2002 r.), mogą pozostać na urzędzie maksimum dwa sześciolecia.

Kapitulni będą mieć za zadanie zweryfikowanie uchwał, w sposób szczególny KG25, wiążących się ze strukturą organizacyjną i funkcjonowaniem dykasteriów na poziomie światowym i niektórych jednostek lokalnych.

Kalendarz
23 – 25 lutego: Pielgrzymka do miejsc, w których żył i działał Ks. Bosko: Colle Don Bosco, Morialdo, Turyn, …
26 – 27 lutego: Rzym – Salesianum – Przedstawienie Dykasteriów i Regionów przez poszczególnych Radców generalnych.
27 lut. – 2 mar.: Rekolekcje, które wygłosi ks. Plascencia Moncayo José Luis, wicedziekan Wydziału Teologii Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego.
3 marca: Uroczyste otwarcie KG26, a następnie – odczytanie Sprawozdania Przełożonego Generalnego o stanie Zgromadzenia.
12 kwietnia: Zakończenie KG26.

Salezjanie
Salezjanie na świecie: 15.750
Kapłani: 10.720
Koadiutorzy: 2.092
Klerycy: 2.805
Diakoni stali: 17
Biskupi: 116
+ Nowicjusze: 484

Inspektorie i Wizytatorie: 96 (+Dom Generalny i Wspólnota Watykanu)

Domy kanonicznie erygowane: 1.847

Kraje, w których są obecni salezjanie: 129