… takie jest hasło pracy wychowawczej i duszpasterskiej salezjanów na ten rok. Więcej na:

http://www.infoans.org/14.asp?sez=14&sotSez=13&lingua=6&doc=2212

wiazanka-2008www.jpg