logo-fsmwww.jpg

Podczas tegorocznego FSM-u w Krakowie rozważać będziemy o życiu, szczególnie w pod kątem jego zagrożeń. Wśród zaproszonych gości znajduje się o. Józef Augustyn, jezuita, autor wielu książek o tematyce duchowej i psychologicznej, znany rekolekcjonista i kaznodzieja. Odpowie na naszym spotkaniu na pytanie: jak żyć, aby nie zmarnować młodości? Natomiast o niebezpieczeństwach, które swoje źródło mają w mediach opowie dr Tomasz Terlikowski, ceniony publicysta i filozof. Nie zabraknie także rozważań o technikach psycho-manipulacyjnych, jakie wykorzystują sekty w swoich programach agitacyjnych. Ten temat poruszy p. Bogna Gałecka z Dominikańskiego Ośrodka Informacji o Nowych Ruchach Religijnych i Sektach. Postaramy się także na sprawę życia spojrzeć przez pryzmat Pisma Świętego. Te zagadnienia przybliży biblista ks. Roman Mazur, salezjanin, wykładowca WSDTS w Krakowie. ZapraszamyJ!