Cywilizacja zachodnia zdradziła chrześcijaństwo – stwierdził Benedykt XVI w przemówieniu, jakie skierował do studentów na zakończenie dzisiejszego czuwania modlitewnego w ramach VI Europejskiego Dnia Świata Uniwersyteckiego. Jego hasłem były słowa: „Europa i Ameryka razem, aby budować cywilizację miłości”.

W czasie spotkania łączono się za pośrednictwem satelity z przedstawicielami świata akademickiego w Europie i w obu Amerykach.

Zwracając się do obecnych w Auli Pawła VI oraz do młodzieży w Toledo w Hiszpanii, w Aparecida w Brazylii, Loja w Ekwadorze, Neapolu, Hawanie, Mieście Meksyk, Avignonie we Francji, Waszyngtonie, Bukareszcie i Mińsku, papież przypomniał, że przed dwoma laty Europa łączyła się z Afryką, a w ubiegłym roku z Azją. „Chrześcijaństwo stanowi silną i głęboką więź między tak zwanym starym kontynentem a tym, co nazwano «nowym światem». „Wystarczy pomyśleć o fundamentalnym miejscu, jakie Pismo Święte i chrześcijańska liturgia zajmują w kulturze i sztuce narodów europejskich i amerykańskich. Niestety jednak tak zwana cywilizacja zachodnia po części zdradziła swoją ewangeliczną inspirację. Nasuwa się zatem uczciwa i szczera refleksja, rachunek sumienia. Należy rozróżnić między tym, co buduje «cywilizację miłości», zgodnie z planem Bożym objawionym w Jezusie Chrystusie, a tym, co jej się przeciwstawia” – powiedział Benedykt XVI.

Papież przypomniał, że młodymi byli: św. Benedykt z Nursji, św. Franciszek z Asyżu i błogosławiony Karl Leisner w Europie oraz św. Martín de Porres, św. Róża z Limy i błogosławiona Kateri Tekakwitha w Ameryce. „Młodzi budowniczy cywilizacji miłości! Dziś was, młodych Europejczyków i Amerykanów, Pan Bóg wzywa, byście współpracowali ze swymi rówieśnikami na całym świecie, ażeby soki Ewangelii odnowiły cywilizację oby tych kontynentów i całej ludzkości. Wielkie metropolie europejskie i amerykańskie są coraz bardziej kosmopolityczne, często jednak brak im tych soków, zdolnych sprawić, aby różnice nie były przyczyną podziałów czy konfliktów, a raczej wzajemnego wzbogacenia. Cywilizacja miłości to «biesiadowanie», jest to nacechowana szacunkiem, pokojowa i radosna koegzystencja odmienności w imię wspólnego programu, który błogosławiony papież Jan XXIII opierał na czterech filarach miłości, prawdy, wolności i sprawiedliwości. Oto, drodzy przyjaciele, zadanie, jakie wam dziś powierzam: bądźcie uczniami i świadkami Ewangelii, albowiem Ewangelia jest dobrym nasieniem Królestwa Bożego, to jest cywilizacji miłości! Bądźcie budowniczymi pokoju i jedności!” – mówił Benedykt XVI. Znakiem tej katolickiej jedności, dodał, była też inicjatywa przekazania każdemu z uczestników czuwania w Watykanie CD-romu z tekstem w pięciu językach encykliki „Spe salvi”.

Następnie papież w kilku językach pozdrowił studentów z ośrodków akademickich, z którymi łączono się za pośrednictwem telemostu. Po hiszpańsku pozdrowił młodych ludzi z Miasta Meksyk, Hawany, Loja i Toledo. Zwracając się do studentów z Waszyngtonu przypomniał, że w kwietniu odwiedzi ich miasto i wyraził nadzieję, że z ich pomocą Ameryka pozostanie wierna swym chrześcijańskim korzeniom i swym szczytnym ideałom wolności w prawdzie i sprawiedliwości.

Młodym Francuzom Benedykt XVI przypomniał, że Europa potrzebuje młodości ducha, który przynosi życie Ewangelią. Po portugalsku papież wrócił myślami do swej ubiegłorocznej wizyty w sanktuarium w Aparecida i życzył młodym Brazylijczykom, by z pomocą Maryi byli zawsze świadkami nadziei.

Po białorusku papież powiedział: „Drodzy studenci mińskich uczelni. Serdecznie Was witam. Polecam waszej refleksji encyklikę o nadziei i zachęcam was do budowania cywilizacji miłości. W życiu dokonujcie właściwych wyborów, aby żyć pełnią wiary і ewangeliczną odwagą”. W Mińsku modlitwie młodzieży akademickiej w katedrze pw. Imienia Najświętszej Maryi Panny przewodniczył metropolita mińsko-mohylewski abp. Tadeusz Kondrusiewicz.

Do studentów z Bukaresztu skierował apel, aby dali przykład szczerej współpracy wszystkich uczniów Jezusa. Studentom z Neapolu papież przypomniał, że ich miasto oraz całe Włochy potrzebują odnalezienia zamiłowania do zaangażowania się na rzecz bardziej sprawiedliwego i solidarnego społeczeństwa.

W Auli Pawła VI obecni byli oprócz wykładowców i studentów Wiecznego Miasta, również chóry z uniwersytetów, konserwatoriów i innych placówek muzycznych.

Współorganizatorami VI Europejskiego Dnia Świata Uniwersyteckiego były Rada Konferencji Biskupich Europy (CCEE) i Urząd ds. Duszpasterstwa Akademickiego Wikariatu Rzymu.

Spotkanie było szóstym tego rodzaju wydarzeniem. Po raz pierwszy odbyło się ono 15 marca 2003 pod hasłem „Miłość intelektualna – duszą nowej Europy w łączności z jej świętymi patronami”. Z uczestnikami modlitwy w Watykanie z Janem Pawłem II na czele łączyli się wówczas drogą satelitarną studenci z sześciu miast europejskich: Bratysławy, Fatimy, Kolonii, Krakowa, Uppsali i Wiednia.

W następnych latach wzrastała liczba miast, włączonych w to spotkanie i zmieniał się ich zestaw, np. w II Europejskim Dniu Świata Uniwersyteckiego 13 marca 2004, przebiegającym pod hasłem „Chrystus nadzieją Europy”, łączono się ze stolicami 10 krajów, które 1 maja owego roku przystąpiły do Unii Europejskiej. 5 marca 2005 („Poszukiwanie intelektualne – drogą do spotkania Chrystusa”) ciężko chory Jan Paweł II nie mógł już uczestniczyć osobiście w modlitwie z młodymi i przesłał im tylko krótkie orędzie z rzymskiej Kliniki im. A. Gemellego, w której wtedy przebywał.

Od 2006 Dzień ten, choć nadal nazwą nawiązuje do naszej części świata, ma już charakter międzykontynentalny – najpierw łączono się z Afryką, w ub.r. – z Azją, a w tym roku – z Ameryką Północną i Południową.

KAI (ml, tom, kg (KAI Rzym))