papa.jpg

“Charyzmat Ks. Bosko jest darem Ducha Świętego dla całego Ludu Bożego, ale tylko w uległym słuchaniu i otwarciu się na działanie Boże możliwe jest jego zinterpretowanie i uczynienie go, także w tym naszym czasie, aktualnym i owocnym”. To jest to, o co Benedykt XVI prosi salezjanów w przesłaniu, jakie przesłał na ręce Przełożonego Generalnego ks. Pascuala Cháveza z okazji uroczystego otwarcia Kapituły Genralnej 26, a które odczytał w auli kard. Raffaele Farina, Bibliotekarz i Archiwariusz Świętego Kościoła Rzymskiego.

“Synowie Ks. Bosko przynależą do wielkiej rzeszy tych uczniów, których Chrystus poświęcił dla siebie przez pośrednictwo Ducha Świętego w szczególnym akcie miłości” – stwierdza Papież przypominając, że osoba konsekrowana jest wezwana do stania się, jak Chrystus, znakiem sprzeciwu, świadkiem nowego stylu życia, czujnym na możliwe wpływu sekularyzmu.

Odnosząc się do Ks. Bosko, określił go jako “świętego jednej tylko pasji: ‘chwały Boga i zbawienia dusz’; pasji, którą każdy salezjanin winien utrwalać, poznając, studiując, kochając i naśladując świętego młodych. Papież wzywa salezjanów do “przezwyciężenia rozproszenia w działaniu i pielęgnowania jedności życia duchowego poprzez nabycie głębokiej mistyki i ugruntowanej ascezy”, aby wzmocnić zaangażowanie apostolskie i zagwarantować skuteczność duszpasterską. Lectio divina, Eucharystia, życie proste, ubogie, umiarkowane pomogą salezjaninowi konsekrowanemu wzmocnić jego odpowiedź powołaniową.

Salezjanom, którzy powinni płonąć tą samą pasją apostolską co Zołożyciel, Papież powierza zadanie ewangelizacji: “Kościół powszechny i Kościoły partykularne, w które są wcieleni, oczekują od ich obecności zapału duszpasterskiego i odważnej gorliwości ewangelizacyjnej… Ewangelizacja niech będzie zasadniczym i priorytetowym zadaniem w ich obecnym posłannictwie. Ta przedstawia wielorakie zadania, naglące wyzwania, rozległe pola działania, ale podstawowym zadaniem jawi się to, aby zaproponować wszystkim przeżywanie egzystencji ludzkiej, tak jak przeżył  ją Jezus. W środowiskach wieloreligijnych  i zsekularyzowanych trzeba odkryć nowe drogi, aby dać poznać, zwłaszcza ludziom młodym, osobę Jezusa, tak, by zrozumieli jej stały urok… Ich charyzmat stawia ich w uprzywilejowanej sytuacji, ponieważ mogą docenić wkład wychowania na polu ewangelizacji ludzi młodych”.

Papież apeluje do całego Zgromadzenia, aby “wzmocniło propozycję chrześcijańską, obecność Kościoła i charyzmat Ks. Bosko” na starym kontynencie, na którym spadek powołań i wyzwania ewangelizacji wzrastają. Benedykt XVI wezwał salezjanów do zaproponowania młodym uroku salezjańskiego życia konsekrowanego, czyniąc wyraźne odniesienie do osoby koadiutora.

W sposób szczególny zwraca się do Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego z racji wkładu “oryginalnego i specyficznego”, jaki ten wniósł w przeszłości, i zadania, do którego jest dzisiaj wezwany w zakresie formacji. “System uprzedzający Ks. Bosko i salezjańska tradycja wychowawcza popychają z pewnością Zgromadzenie do zaproponowania aktualnej pedagogii chrześcijańskiej, czerpiącej inspirację ze specyficznego charyzmatu, który nie jest mu obcy. Wychowanie stanowi jeden z kluczowych punktów w dzisiejszej kwestii antropologicznej, co do której, czego jestem pewien, nie zabraknie cennego wkładu Papieskiego Uniwersytetu Salezjańskiego”.

Kończąc, Papież zwraca się ks. Cháveza: “Księże Generale, zadanie, jakie staje przed Zgromadzeniem Salezjańskim jest trudne, ale i zaszczytne: każdy członek waszej wielkiej Rodziny zakonnej jest wezwany do bycia Ks. Bosko wśród młodych naszych czasów”. I nawiązując do dwusetnej rocznicy narodzin Ks. Bosko i tego, co będzie przedmiotem obrad kapitulnych, Papież wezwał salezjanów do “bycia coraz bardziej ‘wiarygodnymi znakami miłości Boga do młodzieży’ i czynienia tak, aby ludzie młodzi byli rzeczywiście nadzieją Kościoła i społeczeństwa”.