Listy z domu dla dzieci ulicy „Bosco Boys Bome” w Sunyani w Ghanie przesłane przez Gosię i Roberta Marx.

listy-z-ghany-sunyani.doc