radagen.jpg

Dziś 25 marca salezjanie wybrali swojego nowego Generała, został nim ks. Pascual Chavez Villanueva. Jest dziewiątym następcą św. Jana Bosko.

O godzinie 9.00 odśpiewaliśmy hymn do Ducha Św., rozdano karty do głosowania, następnie każdy z 221 współbraci kapitulnych wyczytany podchodził i wrzucał swój głos do urny. Rozpoczęto odczytywanie głosów i nazwisko don Pascual Chavez padło aż 205 razy. Następnie ks. Generał został zapytany przez najstarszego kapitulnego czy przyjmuje swój urząd. Odpowiedział, że całe swoje życie oddał Bogu i zgromadzeniu podczas pierwszych ślubów zakonnych, teraz również chce być posłuszny woli Bożej oraz służyć współbraciom i młodzieży. Następnie wszyscy kapitulni podchodzili składając gratulacje i życzenia nowemu przełożonemu.

Wikariuszem Ks. Generała został ponownie ks. Adriano Bregolin (Włochy)

Radcą ds. formacji, ponownie, ks. Francesco Cereda (Włochy)

Radcą ds. Duszpasterstwa Młodzieży – ks. Fabio Attard (Malta)

Radcą ds. Komunikacji Społecznej – ks. Filiberto Gonzalez Plasencia (Meksyk)

Radcą ds. Misji – ks. Vaclav Klement (Czechy)

Ekonomem Generalnym – koadiutor Claudio Marangio (Włochy)

… jutro wybieramy radców regionalnych…