z-benedyktem16.jpg

Dnia 31 marca w sali klementyńskiej Pałacu Apostolskiego Benedykt XVI spotkał się z salezjanami. Wcześniej pielgrzymowali do grobu św. Piotra, gdzie złożyli wyznanie wiary, a przed figurą księdza Bosko prosili o wstawiennictwo.
http://www.infoans.org/14.asp?sez=14&sotSez=13&lingua=6&doc=2564

http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotsez=13&doc=2558&Lingua=6

http://www.infoans.org/1.asp?sez=1&sotsez=13&doc=2559&Lingua=6