kartka_alleluja.jpg „Niech z triumfalnego
Zmartwychwstania Chrystusa
obficie spływa pokrzepienie,
radość i otucha!”