Dnia 9 kwietnia Papież Benedykt XVI po wygłoszeniu katechezy środowej pozdrowił pielgrzymów z Polski na czele z ks. bp Tadeuszem Rakoczym, ks. Markiem Chrzanem – inspektorem salezjanów krakowskich, kustosza i parafian salezjańskiego sanktuarium Matki Bożej Królowej Polski w Szczyrku.
Następnie Papież poświęcił złote korony dla Matki Bożej, którymi będzie ukoronowana uroczyście 21 września bieżącego roku.

Strona Sanktuarium:
http://www.szczyrk.salezjanie.pl/