W najbliższym tygodniu odbędą się dwa wernisaże otwierające wystawy zdjęć z Afryki i całego świata. Szczegóły na stronach internetowych:

http://www.bwa.wroc.pl/index.php?l=pl&id=214&b=3&w=1

http://www.bwa.wroc.pl/index.php?l=pl&id=217&b=1&w=1