Około 750 osób z całej Polski zgromadziła 17. Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna i Pustynia Miast. Na czele pielgrzymki składającej się z 2 grup szli salezjanie: ks. Leszek Zioła i ks. Dariusz Presnal. Przewodnikiem grupy Pustynia Miast był salezjanin ks. Przemysław Cholewa. Hasłem wędrówki były słowa: „Jesteśmy uczniami Chrystusa, wędrujemy z Maryją”. Pielgrzymowało 10 kapłanów, 12 kleryków i 9 sióstr zakonnych. Najstarszy pątnik miał 50 lat, a najmłodszy 10. Pielgrzymi przemierzyli 370 km w 15 dni.
[mygal=17-spe]

Grupa „Pustynia Miast” wędruje z Salezjańską Pielgrzymką Ewangelizacyjną 4 dni (łączą się przed Częstochową). Pustynia Miast jest ruchem młodzieży katolickiej, która odpowiadając na wezwanie Ojca Świętego, pragnie włączyć się w dzieło Nowej Ewangelizacji. Pomysł powstania Pustyni Miast zrodził się we wspólnotach Salezjańskiej Pielgrzymki Ewangelizacyjnej i wyrósł z jej ducha i ideałów – dlatego PM została pieszczotliwie nazwana „córką” SPE.

„Tutaj są ludzie z całej Polski – zaznacza Natalia Aksamit z Leszna, która piąty raz szła w SPE – Wyruszamy wcześnie rano. Na miejsce postoju docieramy po południu między 16.00-17.00. Wieczorami ewangelizujemy. Ta ewangelizacja polega na tym, że wychodzimy do ludzi, śpiewamy, bawimy się z dziećmi. Wieczorami są świadectwa osób, które z nami wędrują, mówią za co dziękują Bogu, z jaką intencją”.

„Są to dwie grupy Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych – tłumaczy ks. Dariusz Szyszka, salezjanin – W Polsce jest to taki ruch ewangelizacyjny. Ruch Salezjańskich Wspólnot Ewangelizacyjnych jest czymś ważnym, bo młody człowiek dzisiaj chce się formować i poznawać coraz lepiej. Ta nasza podróż odbywała się w duchu formacyjnym, w duchu radości, po salezjańsku. Myślę, że bardzo ważne jest, żeby głosić Jezusa Chrystusa w duchu ks. Bosko”.