Dnia 31 sierpnia odbył się jubileusz 50 lecia kapłaństwa czterech salezjanów, a wśród nich ks. Jana Bernasia, wieloletniego misjonarza z Zambii. Była to okazja do spotkań z misjonarzami i wolontariuszami SWM: był obecny ks. Paweł Skolasiński i ks. Paweł Dziadkiewicz z Malawi oraz wolontariusze Gosia i Robert Marx z Ghany, Grażynka Czeczot z Gliwic i wielu innych. Jubilatom gratulujemy i zapewniamy ich o naszej modlitwie.
[mygal=bernas]