Jest to kolejne już tego typu spotkanie dla dziewcząt z klas III gimnazjum i szkół
ponadgimnazjalnych   i   studentek,   niekoniecznie   należących   do   jakiś   grup
formacyjnych.   Dotychczas   poruszyliśmy   temat   ;   relacji   chłopak   –   dziewczyna,
relacji z rodzicami, radzenia sobie z własnymi emocjami, zagrożeniami dzisiejszego
świata dla naszej wiary oraz wartości i sensu życia, poznania siebie. W odpowiedzi
na głosy uczestniczek, pragniemy kontynuować te spotkania.
Jest  to propozycja dla  tych dziewcząt,  które poszukują odpowiedzi  na rozmaite
pytania związane z wyborem życiowej  drogi   i  codziennymi  problemami,  w oparciu
o wiarę   oraz   doświadczenie  własne   i   innych.  Nie   braknie   także   dobrej   zabawy
w gronie rówieśniczek, nawiązania nowych znajomości, czy nawet przyjaźni

zgoda-rodzicow-listopad.pdf

dovevai_info_opiekun.pdf

plakat-listopad-2008.doc