1_13_3193_.jpg
Odpowiadając na zaproszenie Sekretarza Generalnego ONZ Ban Ki-moona, kardynał Oscar Rodríguez Maradiaga, salezjanin, 25 września zabrał głos na temat Celów Milenijnych (Millennium Development Goals) na forum Zgromadzenia Ogólnego ONZ w Nowym Jorku.

Kardynał Rodríguez, uznany za osobę kompetentną, gdy chodzi o tę problematykę, uczestniczył w spotkaniu na najwyższym szczeblu, w czasie którego starano się zweryfikować postępy, błędy i zadania, by konkretnie określić możliwości i mechanizmy działania, niezbędne do osiągnięcia Celów Milejnych (MDG).

8 Celów Milenijnych – to zbiór zadań, jakie przyjęły na siebie państwa będące członkami ONZ w 2000 r., zakładające redukcję ubóstwa na świecie do końca 20015 r. W połowie tej drogi, w 2008 r., dostrzega się pewne postępy, ale także mniejsze zaangażowanie niż to jest konieczne, konstatując, że w takim tempie, jak to wygląda dotychczas, byłoby potrzeba 100 lat, zwłaszcza gdy chodzi o Afrykę, aby osiągnąć te cele. Do tego należy dołączyć zagrożenie, jakie przedstawiają zmiany klimatyczne i kryzys żywnościowy, które także rzutują na realizację MDG.

“Zabieram głos odnośnie do tej inicjatywy ONZ, aby po raz wtóry ustawić Cele Milenijne na właściwym torze – powiedział w swoim wystapieniu kard. Rodríguez. “MDG są użytecznym katalizatorem, aby położyć kres skandalowi ubóstwa, ale są zagrożone z powodu zastania. Niepowodzenie co do osiągnięcia tych celów w tym tak bogatym świecie jest nie do pomyślenia i to pomimo tego, iż obecnie nie podejmuje się właściwych kroków”.

Purpurat salezjański przypomniał poza tym, że “11 milionów dzieci umiera każdego roku w sytuacji ubóstwa, które jest wywołane przyczynami, jakim można zapobiec. Oznacza to, że 77 milionów dzieci umrze w najbliższych 7 latach z powodu naszego niepowodzenia dzisiaj. Potrzeba tutaj specjalnych programów, dlatego też jestem zadowolony z apelu, jaki Sekretarz Generalny ONZ skierował do przywódców rządów państw na całym świecie, aby przedstawili w czasie tego spotkania to, co zamierzają zrobić, aby rozwiązać ten problem”.

Kardynał Maradiaga podkreślił także konieczność “przezwyciężenia przepaści pomiędzy tymi, którzy dysponują zasobami finansowymi, a tymi, którzy zawiadują zasobami ludzkimi i ziemskimi”. Arcybiskup Tegucigalpa stwierdził w tym miejscu, że jedna trzecia dzieci świata poniżej 5. roku życia w krajach rozwijających się cierpi z powodu głodu; jest to problem, wobec którego konieczna jest reakcja przywódców państw. I w końcu powiedział o zaangażowaniu Kościoła, który działa w przeszło 60.000 żłobkach-przedszkolach, gdzie przebywa około 5,8 miliona dzieci, i 90.000 szkołach podstawowych, do których uczęszcza 28 milionów uczniów. “To oni (tj. przywódcy państw) powinni być w stanie pomóc wyżywić głodnych, udzielając im odpowiedniego wsparcia. Jest to – powiedział na koniec – pewien rodzaj partnerstwa, koniecznego, aby ratować ludzkie życie”.