JESTEŚMY SALEZJANAMI!!!
CZY CHCECIE ZAŚPIEWAĆ? – TAK!!!
CZY CHCECIE ZATAŃCZYĆ? – TAK!!!
WIĘC POWSTAŃCIE…
http://pl.youtube.com/watch?v=kD3LDWYHMk0

Słowa piosenki:
Figli di un sogno fatto a nove anni
Noi festeggeremo il 150 anni
Seme di una storia e di fecondità
Piu carsima giovane che entra in una età

Synowie pewnego snu wyśnionego w wieku dziewięciu lat
Będziemy świętować te 150 lat
Ziarno pewnej historii i apostolskiej skuteczności (płodności)
I młodzieńczy charyzmat, który ma już „swoje lata” (już dojrzał)