“I wreszcie niech mi będzie wolno przekazać szczególne słowa pozdrowienia salezjanom i wiernym tej parafii św. Pawła, którzy przyjmują nas w swym kościele (…)Dziękuję bardzo! Niech Bóg wzbudzi wśród was i za waszym pośrednictwem wielu apostołów, którzy pójdą śladami waszego patrona (św. Jana Bosko)”.

Drugi dzień pobytu Benedykta XVI w Angoli rozpoczął się Mszą św. z udziałem biskupów, kapłanów, zakonników i zakonnic, członków ruchów kościelnych i katechetów Angoli oraz Wysp Świętego Tomasza i Książęcej.

Została ona odprawiona w salezjańskiej parafii św. Pawła w Luandzie. Kościół, wybudowany przez kapucynów w 1935 roku, który został powierzony salezjanom w 1982 r., ostatnio został odnowiony właśnie w kontekście wizyty Papieża.

We Mszy św. uczestniczyło około 3.000 osób. Wierni, którzy tak licznie przybyli, zgromadzili się w trzech sektorach: część w kościele, część na podwórzu przykościelnym, gdzie został umieszczony także wielki telebim, a trzecia grupa – na drodze przed kościołem, również przy wielkim telebimie.

Papież, komentując czytania z dnia, zachęcił obecnych do pogłębienia osobistej znajomości Pana, jak to uczynił św. Paweł, który, spotykając Chrystusa Zmartwychwstałego, nadał nowego wymiaru swojemu życiu: “Nie chodzi o zwykłe dojrzewanie Pawłowego ,,ja”, ale o śmierć w sobie samym i o zmartwychwstanie w Chrystusie: umarła w nim jedna forma istnienia: nowa postać narodziła się w nim wraz ze zmartwychwstałym Jezusem”.

Przywołując historię narodu tej ziemi, pierwszego subsaharyjskiego królestwa chrześcijańskiego, Benedykt XVI powierzył biskupom, zakonnikom i katechetom zadanie ukazania Chrystusa zmartwychwstałego swoim współobywatelom i pokonania trudności i oporów w tym względzie: “Ale jeśli jesteśmy świadomi i doświadczyliśmy tego, że bez Chrystusa życie jest niepełne, brakuje mu rzeczywistości – i to rzeczywistości podstawowej – powinniśmy także mieć świadomość, że nie zrobimy czegoś niesłusznego komuś, jeśli pokażemy mu Chrystusa i zaproponujemy mu możliwość spotkania w ten sposób, również w jej prawdziwym autentyzmie, radości znalezienia życia. Co więcej, musimy to uczynić, naszym obowiązkiem jest proponowanie wszystkim tej możliwości osiągnięcia życia wiecznego”.

W swoim kazaniu Papież skierował słowa podziękowania pod adresem duszpasterskiej wspólnoty wychowawczej, działającej w parafii św. Pawła: “I wreszcie niech mi będzie wolno przekazać szczególne słowa pozdrowienia salezjanom i wiernym tej parafii św. Pawła, którzy przyjmują nas w swym kościele, nie wahając się pozostawić nam w tym celu miejsca, które zwykle służy im do zgromadzeń liturgicznych. Wiedziałem, że się zbiorą na przyległym placu i mam nadzieję, że pod koniec tej Eucharystii zobaczę ich i pobłogosławię ich, ale już teraz mówię im: ,,Dziękuję bardzo! Niech Bóg wzbudzi wśród was i za waszym pośrednictwem wielu apostołów, którzy pójdą śladami waszego patrona”.

Istotnie, po Mszy św. Papież udał się na podwórze przylegające do kościoła, aby pozdrowieć i pobłogosławić wiernych. Tam spotkał się z młodymi z Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego. Młodzi, pochodzący z wszystkich placówek Wizytatorii Angoli, przybyli w środę do Luandy, aby wziąć udział w momentach duchowości i świętowania w ramach przygotowań do wizyty Papieża. Wczoraj uczestniczyli w ceremonii powitania Benedykta XVI w stolicy Angoli. Po uroczystościach w parafii św. Pawła przenieśli się na station “Dos Coqueiros”, gdzie Papież spotkał się z młodzieżą; jutro wezmą udział we Mszy św. w Cimangola.