Ósmy września, jest dniem, który już od kilku lat kojarzy się nam z ważnym wydarzeniem w historii Zgromadzenia Salezjańskiego – jest nim pierwsza profesja zakonna. Od tego dnia wcześniejsi nowicjusze stają się zakonnikami, ich życie niby to samo, ale odmienione, zostają oni konsekrowani Bogu w akcie ślubu złożonego Bogu. Ci młodzi ludzie, decydują się na tę drogę, bo chcą być Salezjanami i naśladować Chrystusa posłusznego, ubogiego i czystego. Ten wybór staje się początkiem ich nowej drogi spalania się, w służbie młodemu człowiekowi, tak jak to czynił św. Jan Bosko.

Właśnie dziś, w nowicjacie w Kopcu, siedmiu nowicjuszy złożyło swoje pierwsze śluby zakonne i od teraz są już Salezjanami, wśród nich czterech z naszej Wrocławskiej Inspektorii: Michał Dybowski, Paweł Figura, Maciej Michalak i Michał Świder. Pamiętajmy o nich w modlitwie i prośmy Pana żniwa, aby posłał nowych robotników na żniwo swoje.

Otoczmy naszą modlitwą także dziesięciu nowych nowicjuszach, którzy 5 września rozpoczęli swoją roczną formację nowicjacką. Wśród nich jest czterech z naszej Inspektorii: Michał Kupiński, Paweł Pełka, Paweł Wąsik i Piotr Wyderka.

Niech Bóg prowadzi ich, umacnia i im błogosławi.