W dniach 23-25 listopada w cieniu twardogórskiej Bazyliki Wspomożycielki Wiernych  odbyło się XIV Formacyjne Spotkanie Młodych (FSM) dla chłopców z gimnazjów. Uczestniczyło w nim ok. 50 gimnazjalistów. Temat, któremu poświęciliśmy nasze spotkanie, dotyczył odkrywania swej męskiej tożsamości. Pamiętajmy, że hasło roczne FSM-ów brzmi „WIERNOŚĆ MĘŻCZYZNY”! W Twardogórze pytaliśmy się: po co mi wierność? a w Pieszycach, na kolejnym FSM-ie, który odbędzie się w lutym 2010 r., postawimy sobie pytanie: po co mi męskość? aby w ten sposób jeszcze bardziej otworzyć się na Boży dar męskości (oczywiście dotyczy to chłopców!). Chcemy przyjąć odpowiedzialność za naszą męskość! Chcemy być mężni!

ODWAGI!!!

Zapraszamy do galerii…