Kraków, 1 – 6 lutego 2010 r.

15 lat FSM-u

DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

Dorastanie do męskości

PROGRAM

Poniedziałek, 1 lutego

Do 17-ej         Przyjazd, rozlokowanie

19.15              Kolacja

20.15              Konferencja wprowadzająca: Seksualność darem dla mężczyzny czy męskość niewolą namiętności? / Ks. Dariusz Szyszka

21.00              Pogodny wieczór / Klerycy SDB

22.00              Modlitwy wieczorne

Słówko na dobranoc / Ks. Rektor

22.45              Spoczynek

Wtorek, 2 lutego

7.15                Wstanie (dla chętnych)

7.45                Adoracja Najświętszego Sakramentu (dla chętnych)

8.15                Modlitwy poranne

8.30                Śniadanie

9.15                Spotkanie formacyjne: Pewne rzeczy są tylko dla prawdziwych facetów. Rzecz o mediach, seksie i życiowych wyborach. (pierwszy blok)    / Ks. Przemysław Kawecki

10.15              Przerwa

10.30              Spotkanie formacyjne: c.d. (drugi blok) / Ks. Przemysław Kawecki

12.20              Przygotowanie do Eucharystii

12.45              Eucharystia / Ks. Przemysław Kawecki

13.45              Obiad

14.30              Wyprawa do miasta

19.15              Kolacja

19.45              Film

21.30              Śpiew i modlitwy

Słówko – Film o Salezjanach / Dk. Krzysztof Rzepecki

23.00              Spoczynek

Środa, 3 lutego

7.45                Wstanie

8.15                Modlitwy poranne

8.30                Śniadanie

9.15                Konferencja: Czy i jak spowiadają się mężczyźni? / Ks. Mirosław Lonczak

10.00              Śpiew

10.30              Nabożeństwo pokutne Wystawienie Najświętszego Sakramentu i okazja do spowiedzi / Ks. Mirosław Lonczak

12.30              Eucharystia / Ks. Mirosław Łobodziński

13.45              Obiad

14.15              Rekreacja

16.30              Konferencja: Obraz mężczyzny w Biblii / Ks. Roman Mazur

17.30              Praca w grupach / Ks. Roman Mazur

18.30              Podsumowanie pracy w grupach / Ks. Roman Mazur

19.15              Kolacja

20.00              Pogodny wieczór

21.30              Modlitwy wieczorne i słówko

22.30              Cisza nocna

Czwartek, 4 lutego

7.15                Wstanie (dla chętnych)

7.45                Adoracja Najświętszego Sakramentu (dla chętnych)

8.15                Modlitwy poranne

8.30                Śniadanie

9.00                Kawa jubileuszowa

10.15              Konferencja: Praca nad sobą – w kierunku dojrzałości / ks. Piotr Lorek

11.30              Praca w grupach / ks. Piotr Lorek

12.45              Podsumowanie pracy w grupach / ks. Piotr Lorek

13.45              Obiad

14.15              Rekreacja umiarkowana, przygotowanie liturgii

15.30              Próba śpiewu na Eucharystię jubileuszową

16.00              Eucharystia Jubileuszowa / Bp. Antoni Długosz

17.15              Opowieści o męskości – czym dla mnie jest męskość? / Bp. Antoni Długosz

19.15              Kolacja

20.00              Zabawy jubileuszowe / Diakoni SDB

ok. 21.30       Modlitwy i Słówko wieczorne / Ks. Władysław Nowak

23.00              Spoczynek

Piątek, 5 lutego

7.15                Wstanie (dla chętnych)

7.45                Adoracja Najświętszego Sakramentu (dla chętnych)

8.15                Modlitwy poranne

8.30                Śniadanie

9.15                Rekreacja

12.30              Obiad

13.45              Wyjście do Łagiewnik

15.00              Koronka do Bożego Miłosierdzia

16.00              Eucharystia

17.15              Konferencja: Siostra Faustyna – tajemnica Bożego Miłosierdzia / Siostra Matki Bożej Miłosierdzia

18.45              Kolacja

20.30              Nabożeństwo / Klerycy SDB

Słówko na dobranoc / Ks. M. Lonczak

23.00              Spoczynek

Sobota, 6 lutego

6.30                Wstanie

7.00                Eucharystia ze wspólnotą seminaryjną / Ks. Rektor

8.00                Śniadanie

8.20                Kawa ze wspólnotą seminaryjną

9.15                Podsumujmy razem

10.30              Sprzątanie i rozjazd – do zobaczenia na kolejnym FSM-ie J

/Organizator  zastrzega sobie prawo do wprowadzenia zmian w programie wynikających z nieprzewidzianych sytuacji…hehe J czyli mówiąc inaczej… delikatne zmiany i przesunięcia czasowe mogą jeszcze nastąpić…/