Na kolejnym, już 45 Formacyjnym Spotkaniu Młodych, które odbyło się w minionym weekendzie (9-11 kwietnia 2010) w Lubinie zgromadziło się ok. 40 chłopców z różnych miejsc inspektorii wrocławskiej. Jednym z punktów spotkania miało być przygotowanie plakatów, ulotek i pójście do  supermarketów, aby zapraszać młodzież na nabożeństwo modlitewne z okazji Uroczystości Bożego Miłosierdzia – forma ewangelizacji, gdzie młodzi ewangelizują młodych. Nocne przygotowania przyniosły owoc w postaci bardzo wymownych plakatów i ulotek; plan już był przygotowany! Jednak informacja, która dotarła do nas w czasie Mszy św., którą rozpoczęliśmy o godz. 8.50 w parafii Najświętszego Serca Jezusowego w Lubinie wpłynęła na zmianę kierunku działań – od tego momentu nasze modlitwy skupiły się na tych, którzy zginęli i na naszej kochanej Ojczyźnie. Przygotowaliśmy nowe plakaty i ulotki z zaproszeniem na nabożeństwo w intencji ofiar katastrofy lotniczej i za Ojczyznę i poszliśmy do galerii Cuprum Arena Lubin, aby zapraszać wszystkich na spotkanie modlitewne do kościoła. Reakcje ludzi były bardzo różne od łez, które płynęły z ich oczu i chętnego przyjęcia zaproszenia do śmiechu i drwin. Dla nas był to jednak czas uświadomienia sobie prawdy, że POLAK to CHRZEŚCIJANIN i trzeba dbać o to, aby nasze chrześcijańskie korzenie mogły wciąż wzrastać w silę, aby wydać piękne owoc świętości. O 19.30 spotkało się w kościele Najświętszego Serca Jezusowego kilka set osób, aby wspólnie modlić się za ofiary katastrofy. Przy wystawionym Najświętszym Sakramencie odczytaliśmy nazwiska wszystkich ofiar, zapaliliśmy symboliczne znicze i złożyliśmy je przed figurą Zmartwychwstałego Pana, odmówiliśmy różaniec w intencji ofiar i koronkę do Bożego Miłosierdzia za rodziny tragicznie zmarłych i za Ojczyznę. Tak oddaliśmy cześć tym, którzy tragicznie polegli.

Przypomnieliśmy sobie, że 5 lat temu, także w wigilię Uroczystości Bożego Miłosierdzia, na Formacyjnym Spotkaniu Młodych we Wrocławiu, modliliśmy się za naszego Kochanego Rodaka, Wielkiego Polaka i Chrześcijanina Ojca Świętego Jana Pawła II a dziś żegnamy naszego Prezydenta Lecha Kaczyńskiego i tragicznie zmarłych Polaków, którzy połączyli się, tak bardzo realnie, tragicznie rozlaną krwią z bestialsko zamordowanymi przed siedemdziesięciu laty Polskimi Oficerami w Katynu.

Wierzymy, że ich ofiara stanie się zaczynem dobra, które połączy Polaków i pomoże na nowo odkryć wartości, które wpisane są w naszą narodową historię „Bóg, honor i Ojczyzna”.

ZACHĘCAMY WSZYSTKICH MŁODYCH LUDZI Z NASZYCH SALEZJAŃSKICH DUSZPASTERSTW I Z CAŁEJ POLSKI, KTÓRZY CZUJĄ SIĘ PATRIOTAMI I CHCĄ BYĆ NIMI NAPRAWDĘ,  DO WSPÓLNEJ MODLITWY W INTENCJI OFIAR KATASTROFY LOTNICZEJ, POLSKICH OFICERÓW ZAMORDOWANYCH W KATYNIU I NASZEJ OJCZYZNY. NIECH JEZUS CHRYSTUS ZMARTWYCHWSTAŁY NAPEŁNI NASZE SERCA POKOJEM I OBDARZY MĄDROŚCIA DO BYCIA PRAWDZIWYMI ŚWIADKAMI MIŁOŚCI.

Ks. Darek sdb