„Możemy słyszeć, widzieć i dotykać Pana Jezusa w Kościele, zwłaszcza przez słowo i gesty sakramentalne jego Pasterzy. W związku z tym wzywam dzieci i młodzież, którzy w tym okresie wielkanocnym otrzymują sakrament Bierzmowania, by pozostali wierni Słowu Bożemu i otrzymanej nauce, jak również by przystępowali gorliwie do Spowiedzi i Eucharystii ze świadomością, że zostali wybrani i ustanowieni, aby dawać świadectwo Prawdzie”

A do Polaków:

Serdeczne pozdrowienie kieruję do Polaków. Zanim Pan Jezus wstąpił do nieba, powiedział do Apostołów: „Duch Święty zstąpi na was, otrzymacie Jego moc i będziecie moimi świadkami (…) aż po krańce ziemi” (Dz 1, 8). Jest to obietnica i wezwanie, które Chrystus kieruje również do nas. Otwórzmy serca na moc Ducha i z odwagą dajmy na co dzień świadectwo wiary. Niech wam Bóg błogosławi.

Całość:

http://ekai.pl/biblioteka/dokumenty/x917/rozwazanie-benedykta-xvi-przed-modlitwa-regina-caeli-maja-r/