1 czerwca 2010
Nawrócenie, modlitwa, radykalne życie Ewangelią, wybór młodzieży oraz lepsza komunikacja we wspólnotach były głównymi tematami ogólnopolskich, rocznych rekolekcji dla asystentów, które odbyły się w Kutnie-Woźniakowie. Uczestniczyło w nich dwudziestu asystentów ze wszystkich polskich inspektorii.
Podczas tygodniowego spotkania (25-31 maja) Słowo Boże w formie homilii, konferencji, rozważań Drogi Krzyżowej, Lectio Divina i słówek głosił ks. Przemysław „Kawa” Kawecki z Czerwińska. Wystąpienia rekolekcjonisty okraszone wieloma przykładami z życia i przyprawione dużą dawką humoru spotykały się z wielkim zainteresowaniem wszystkich zebranych.
O dobre samopoczucie i zadośćuczynienie duchowym potrzebom współbraci odbywających praktykę duszpastersko-wychowawczą dbał też ks. Waldemar Łachut z Piły, który codziennie przewodniczył celebracji Eucharystii oraz liturgii Jutrzni i Nieszporów. Okazję do pogłębienia relacji z Panem stanowiły również adoracja Najświętszego Sakramentu oraz spowiedź.
Podczas spotkania integracyjnego zorganizowanego w dniu przyjazdu asystenci mogli podzielić się wrażeniami i doświadczeniami pracy w różnych placówkach, co już od początku ubogaciło zebraną wspólnotę. W trakcie rekolekcji ks. Łachut i ks. Kawecki zarysowali historię Woźniakowa i chyba jedynego w Polsce kościoła wybudowanego przez kleryków. Przybliżyli również wielkie postaci salezjanów związanych z Woźniakowem i inspektorią warszawską. A przy okazji uczestnicy rekolekcji mogli odwiedzić inne miejsce związane z historią Kościoła w Polsce, czyli romańską kolegiatę w pobliskim Tumie (k. Łęczycy).
kl. Krzysztof Cepil sdb