Salezjańska Wspólnota Ewangelizacyjna (SWE) zaprasza studentów na cotygodniowe spotkania formacyjne. Spotykamy się w każdą środę o godz. 19.30 w inspektoracie salezjańskim – pl. Grunwaldzki 3. Opiekunem naszej grupy jest ks. Darek :)sdb.

Każde spotkanie rozpoczynamy Eucharystią a po niej formacja.

W trakcie całorocznej pracy nasze spotkania główny nurt czerpią z Katechizmu Kościoła Katolickiego w oparciu o dostępne nam  źródła.( Pismo Święte, Encykliki itp.).

SWE, jak z nazwy wynika, jest wspólnotą ewangelizacyjną, oczywiście tę ewangelizację zaczynamy od siebie!!! Bez modlitwy, bez zawierzenia się Panu Jezusowi, bez mocy Ducha Świętego my nic nie możemy. Pomagamy w prowadzeniu rekolekcji Adwentowych i Wielkopostnych, pełnimy wolontariat w oratoriach, w domu dziecka w Kiełczowie i tam gdzie posyła nas Pan Jezus. Chcemy iść w duchu Ks. Bosko, bo to właśnie On wpadł na  pomysł, że najskuteczniej głosić Dobrą Nowinę wśród młodych ludzi, przy pomocy samej młodzieży. Ksiądz Bosko oparł się na założeniu, że młodzieży łatwiej (niż osobom duchownym) nawiązać znajomości i kontakty wśród swoich rówieśników. I właśnie ta łatwość nawiązywania przyjaźni, oparta na takim samym sposobie myślenia, wspólnych zainteresowaniach oraz podobnym sposobie życia, posłużyć miała za podstawę do rozpoczęcia ewangelizacji. Ewangelizacji, która nie opiera się na „prawieniu kazań”, lecz na dawaniu świadectwa własną postawą i życiem 🙂

Uwieńczeniem naszej pracy jest piesza Salezjańska Pielgrzymka Ewangelizacyjna ze Szczańca do Częstochowy każdego roku w sierpniu.

Naszym hasłem jest „ RADOŚĆ, MOC DUCHA, ODWAGA”, ale nade wszystko modlitwa.

Wspólnoty SWE są otwarte na wszystkich młodych ludzi, którzy chcą pogłębić swoją wiarę lub po prostu szukają odpowiedzi na nurtujące je pytania.

Don Bosko!!!

Ala

Dla zainteresowanych podajemy dane kontaktowe:

Ks. Darek Szyszka sdb (opiekun duchowy) – dszyszka@salezjanie.pl; 696451302       

Ala Biskupska (główny animator grupy) – alabiskupska@gmail.com; 695450112