Salezjański Wolontariat Misyjny „Młodzi Światu” oddział wrocławski rozpoczął już piąty rok swojej działalności na rzecz Misji. Kolejna inauguracja miała miejsce we wtorek 5 października w domu Inspektoratu Salezjańskiego. Licznie zgromadzona młodzież najpierw w czasie Eucharystii zawierzyła Bogu to co przed nimi. Szczególną modlitwą otoczono także tych, którzy powrócili z rocznych projektów.

„Wolontariuszem nie jest się przez fakt przynależności do Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego, wolontariuszem trzeba się stawać przez osobiste zaangażowanie i pracę w kształtowaniu swojej misyjnej osobowości” – przypomniał w czasie Eucharystii, mianowany decyzją inspektora nowo wybrany prezes ks. Jerzy Babiak. Po wspólnej modlitwie miało miejsce spotkanie o charakterze integracyjno–informacyjne. Po zapoznaniu się rozpoczęto planowanie i organizowanie pracy. Jego celem było zwiększenie dynamizmu i skuteczności realizowanej misji. Dlatego zgodnie z ustaleniami każdy wolontariusz powinien angażować się, oprócz spotkań formacyjnych, w pracę w jednej z czterech grup: fundraisingowej, edukacyjnej, medialnej i interwencyjnej.

Ponadto podkreślono, że cennym wsparciem w tym będą wolontariusze, którzy powrócili z rocznych misji: Magdalena Gawron i Jarosław Pluta z RPA, Paula Łuszczek z Ghany, Maciej Okupnik z Zambii oraz Mateusz Patro z Etiopii. „Przed nami kolejny rok wytężonej pracy, ale także budowania wzajemnych relacji i ubogacania się wzajemnie. Niech towarzyszy nam w tym radość i życzliwość, a także zapatrzenie się w Jezusa” – podkreśla Paula, jedna z uczestniczek.

Wszystkich chętnych studentów oraz młodzież pracującą wrocławski odział Salezjańskiego Wolontariatu Misyjnego zaprasza na cotygodniowe spotkania w poniedziałki o godz. 19.00. do domu Inspektoratu Salezjańskiego przy pl. Grunwaldzkim 3. Kontakt: agata@swm.pl.