W piątkowy wieczór, 8 października, na lotnisku w Dublinie wylądował Przełożony Generalny Towarzystwa Salezjańskiego ks. Pascual Chavez. Przybył do Irlandii w towarzystwie swojego wikariusza ks. Adriano Bregolina, by dokonać podsumowania Nadzwyczajnej Wizytacji, która miała miejsce w tutejszej Inspektorii we wrześniu. Warto dodać, że w skład tejże prowincji wchodzą również odległe: Malta i Tunezja.

W sobotę 9 października, od samego rana, zjeżdżali się do Domu Inspektorialnego w Dublin- Crumlin Salezjanie z całej Irlandii. Na początku Ksiądz Generał spotkał się z Radą Inspektorialną oraz Dyrektorami poszczególnych domów w Irlandii i na Malcie. Następnie podczas krótkiej przerwy na kawę i herbatę, ks. Pascual przywitał się z każdym ze współbraci i zamienił choć parę słów. W obecności wszystkich przybyłych gości, ks. Wikariusz Adriano Bregolin (który przeprowadzał Wizytację w Irlandii) odczytał protokół zawierający liczne spostrzeżenia, które ks. Generał uzupełniał swoimi osobistymi oraz bardzo ojcowskimi wskazaniami. Następnie uczestniczyliśmy  we wspólnej Eucharystii pod przewodnictwem Przełożonego Generalnego. W krótkiej homilii, nawiązując do ewangelicznej sceny z wesela w Kanie Galilejskiej, ks. Pascual zachęcił wszystkich by jak Maryja brać udział w momentach dobrych, ale i trudnych, które pojawiają się w życiu młodych ludzi oraz by zawsze prowadzić ich do Chrystusa, pomagając im odkryciu w Nim prawdziwego Boga. Po wykonaniu pamiątkowego zdjęcia, nasze świętowanie miało ciąg dalszy podczas wspólnego obiadu, która został urozmaicony grą na akordeonie ks. Adriano Bregolina oraz śpiewami ks. Generała. Na zakończenie, ks. Pascual raz jeszcze podziękował wszystkim współbraciom za ich pracę i świadectwo salezjańskiego życia, po czym szybko udał się na lotnisko, gdyż wieczorem tego samego dnia musiał być już obecny na spotkaniu w Madrycie.

Jesteśmy wdzięczni Bogu, że mogliśmy uczestniczyć w tak pięknym i braterskim spotkaniu pod przewodnictwem naszego ojca i następcy Księdza Bosko. Chcemy również dodać, że w piątek 8 października, przybył do Irlandii ks. Damian Poleszczuk, który będzie pracował w tym kraju w ramach rozpoczętego w naszym Zgromadzeniu „Projektu Europa”. Polecamy go również waszej modlitwie, by nigdy nie zabrakło mu sił i gorliwości w pracy.

Kl. Grzesiek i kl. Tomek