“Wy, drodzy przyjaciele, jesteście wezwani do bycia szczęśliwymi i wypełnienia radością, nadzieją i przyszłością ten świat; … jesteście wezwani do świętości!… Parafrazując Ks. Bosko, powiedziałbym, że fascynującą sprawą jest być świętym, ponieważ świętość jest świetlista, jest napięciem duchowym, jest splendorem, wewnętrzną radością, równowagą, przejrzystością, miłością aż po ekstremalne granice”.

Także tym razem w Bazylice św. Piotra została odprawiona Msza św., której przewodniczył Przełożony Generalny Salezjanów – ks. Pascual Chávez. Miało to miejsce w Uroczystość Wszystkich Świętych i poprzedzało bezpośrednio “Bieg Świętych”. Następca Ks. Bosko, także tym razem, skierował wezwanie do świętości; do tego samego, co przykuło uwagę św. Dominika Savio.

Staje się już tradycją salezjanów włoskich “Bieg Świętych”, impreza sportowa i kulturalna, która ma już swoją trzecią edycję; nowy i kreatywny sposób obchodzenia uroczystości Wszystkich Świętych, bez zapominania o wymiarze solidarnościowym. W tym roku z tym biegiem łączy się kampania zbiórki funduszy na rzecz wsparcia działań salezjanów w Pakistanie.

Spotkanie rozpoczął Przełożony Generalny, który przewodniczył Mszy św. przy ołtarzu Katedry w Bazylice św. Piotra. Towarzyszyło mu, oprócz jego Wikariusza – ks. Adriano Bregolina, stu salezjanów z Włoch z uczestnikami Międzynarodowego Kongresu “Ks. Rua w historii”. Wzięło w niej udział przeszło tysiąc ludzi młodych i dorosłych, przybyłych z domów salezjańskich we Włoszech i nie tylko.

“To święto Wszystkich Świętych przypomina nam, jakie jest nasze powołanie: zrodziliśmy się z Miłości, dla miłości i by być kochani, i w ten sposób – szczęśliwi na zawsze” – powiedział ks. Chávez na początku swojej homilii. Jest to święto, które jest wspomnieniem przeszłości, wspomnieniem o tych, którzy już żyli w świetle Ewangelii, i – przyszłości, “ponieważ pozwala nam ujrzeć z wyprzedzeniem to, co się stanie z nami w świecie zmartwychwstałych”.

Podkreślając silny związek święta Wszystkich Świętych z Dniem Zadusznym, Przełożony Generalny przypomniał, że dla każdego powinno ono stanowić weryfikację jego synostwa Bożego i “przyjęcie Wielkiej Karty Królestwa Bożego, która dokonuje przewrotu hierarchi wartości tego świata”. Przyjmując Błogosławieństwa, które tworzą “konstytucyjną kartę” Królestwa Niebieskiego, chrześcijanin jest wezwany do stania się solą ziemi i światłością świata.

“Odzyskać wartość świętości w obliczu szerzącej się przeciętności życia, odkryć na nowo wartość wspólnoty w obliczu rosnącego indywidualizmu, doświadczać Piękna Boga w obliczu mamiących, lecz fałszywych obrazów piękna będących w modzie – to kroki, które trzeba podjąć, aby być solą ziemi i światłością świata.

“Wy, drodzy bracia i siostry, drodzy przyjaciele, jesteście wezwani od bycia szczęśliwymi i wypełnienia radością, nadzieją i przyszłością ten świat; … jesteście wezwani do świętości!… Parafrazując Ks. Bosko, powiedziałbym, że fascynującą sprawą jest być świętym, ponieważ świętość jest świetlista, jest napięciem duchowym, jest splendorem, wewnętrzną radością, równowagą, przejrzystością, miłością aż po ekstremalne granice”.

Święto świętości było potem kontynuowane “Biegiem Świętych”, któremu, pomimo niesprzyjającej pogody, towarzyszyły radość i entuzjazm uczestników.