Rozpoczęliśmy Nowy Rok Liturgiczny, naznaczony znamieniem oczekiwania na przyjście Pana. Jest to dobra okazja, aby zadać sobie pytanie o to, co dobrego udało się nam zrobić od początku roku szkolnego i wzmocnić swą gorliwość w realizacji powziętych wcześniej postanowień. Adwent jest czasem radosnego oczekiwania, tak więc nie zapominajmy, że również powinniśmy zadbać o to, aby dzielić się radością ze sobą nawzajem. Zastanówmy się razem, czy nie byłoby czymś dobrym, gdyby ministranci i lektorzy z naszych wspólnot podjęli jakieś wyzwanie, po to, aby sprawić radość nie tylko sobie, ale i innym. W naszych parafiach jest z pewnością wiele osób starszych, samotnych, które znane są Księdzu Proboszczowi. Może warto byłoby odwiedzić je, pomóc w porządkach przedświątecznych; a może zebrać trochę słodyczy, zabawek i ofiarować dzieciom, które ich nie mają – to jest ta radość, której oczekuje od nas Chrystus. On sam zaznał niedostatku i zapewne pragnie, abyśmy i my sobie nawzajem pomagali. O to Was proszę i do tego zachęcam!

Pierwszy Czwartek grudnia 2010 – NABOŻEŃSTWO I MSZA ŚW.

List – Opiekunowie i Prezesi SL – 27 listopada 2010