Oto nowa Wiązanka Ks. Generała dla Was:

http://www.infoans.org/14.asp?sez=14&sotSez=13&lingua=6&doc=5961