W klimacie gościnności salezjańskiego domu w Péliföldszentkereszt, kilka kilometrów od Budapesztu, odbyło się 6. Spotkanie Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego Europy. Temu spotkaniu przyświecały dwa cele:  formacja koordynacyjnej grupy europejskiej i najbliższe Światowe Dni Młodzieży w Madrycie.

Młodzi, Salezjanie i CMW, około pięćdziesięciu przedstawicieli MGS z siedemnastu krajów europejskich, spotkało się na Węgrzech na 6. Spotkaniu MGS Europy.

Zajęcia formacyjne, ukierunkowane na młodzież, pomogły uczestnikom potwierdzić swoje zaangażowanie na rzecz rozwoju MGS w Kościele. Współdziałanie, wzajemna pomoc, otwartość, dialog i dzielenie się, zwłaszcza w ramach tak szerokich i zróznicowanych jak  MGS Europa, były głównymi przysłankami dla utrzymania żywym i skutecznym koordynację MGS Europy i jego ducha w Rodzinie Salezjańskiej.

Spotkanie opierało się na słowach, jakie wypowiedział Papież w ramach najbliższych Światowych Dni Młodzieży: “Zakorzenieni w Chrystusie, trwający w wierze”. Tematyka, która znalazła swój wyraz w prelekcjach, video i pracy w grupach mieszanych.

Spotkanie było kontynuowane informacjami przedstawicieli Hiszpanii, dotyczącymi najbliższych ŚDM, które odbędą się w Madrycie w sierpniu 2011 r.: przygotowanie, ligistyczne, to związane z przyjęciem, programem przyjęcia, przebiegiem całego tygodnia, które zakończy się z wigilią spotkania z Papieżem Benedyktem XVI, a także – wszystkimi informacjami, które są użyteczne dla uczestników. Hiszpańskie MGS, które stanęło na wysokości zadania, jest w stanie przyjąć ok. 7.000 młodych MGS z każdej części świata.

Nie brak było nieformalnych momentów w czasie spotkania MGS, takie jak odwiedziny domów salezjańskich w Péliföldszentkereszt i Budapeszcie, a także – młodych Węgrów, którzy gościli kolegów z Europy.