Ksiądz Generał wzywa młodych z Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego (MGS), by swoje życie uczynili pięknym. W przesłaniu, powracającym do tematu Wiązanki “Chodźcie, a zobaczycie”, skierowana jest zachęta do młodych, by byli, w imię Chrystusa, protagonistami w społeczeństwie i Kościele.

Ks. Pascual Chávez w czasie Mszy św., której przewodniczył w Bazylice Maryi Wspomożycielki na Vadocco, w dniu Uroczystości Ks. Bosko, skierował przesłanie do Salezjańskiego Ruchu Młodzieżowego na całym świecie. Przesłanie, które wypowiedział w imieniu Świętego młodych: “nie mogę uczynić nic lepszego, jak zwrócić się do was z sercem naszego ojca Księdza Bosko”.

przesłanie Ks Generala do MGS 2011


Ks. Chávez, użyczając słów i głosu Ks. Bosko, opowiada, w pierwszej osobie, o doświadczeniu wiary i powołaniu Świętego. Prosi młodych, by wprowadzili do swojego życia, jako wzorcowe, te same postaci i elementy, które jemu pomagały wzrastać: mamę Małgorzatę (rodzina), dorosłych, do których można by się odnieść, “środowisko” wartości ludzkich i chrześcijańskich. “Kiedy musiałem podejmować ważne decyzje, spotkałem różne osoby, natchnione przez Ducha Świętego, które pomogły mi zrozumieć, że  życie jest powołaniem i zobowiązaniem uczynienia z niego daru oraz pomagały wsłuchiwać się w głos wzywającego Pana i przyjęciu posłannictwa, które On mi powierzał”. Valdocco: “pracownia, gdzie wypracowywano kulturę powołaniową”.

Młodzi są wezwani do poszukiwania, w rodzinie i w środowisku, które ich otacza, świadków i pośredników, którzy “są dla nas Janem Chrzcicielem”. Tych, “którzy, kolejny raz, wskazują nam Pana Życia!”. Jezus pyta, jak to uczynił w stosunku do uczniów Jana: “Kogo szukacie?”. Tak więc młodzi muszą postawić pytanie, które już zostało postawione przez apostołów: “Nauczycielu, gdzie mieszkasz?” i być w stanie przyjąć zaproszenie Jezusa: “Chodźcie, a zobaczycie”.

“Droga młodzieży, kiedy zadajecie sobie pytanie, ‘co uczynić, aby nadać właściwy sens życiu?’, patrzcie na tego Człowieka, który kochał nas aż do całkowitego oddania siebie samego za nas. On jest wzorem każdego programu życiowego oraz wiernej i pełnej odpowiedzi na wszelkie powołania, ponieważ jest Człowiekiem całkowicie skupiającym się wokół głównej idei”. Nie jest “człowiekiem motylem”, który zadawala się przelotnym życiem, ale “człowiekiem skałą”, silnie zakorzenionym, który “jednoczy i uzgadnia swoje życie z wolą Ojca, który ukierunkowuje każdy jego ruch i słowo, który wypełnia jego działania i modlitwę”.

Młodym, którzy nie mogą pozwolić, aby przeżywać swoje życie jak gdyby było ono “zwyczajnym biologicznym cyklem”, Przełożony Generalny proponuje: “Jesteście wezwani, aby stać się protagonistami w społeczeństwie i Kościele: Wy jesteście solą dla ziemi i światłem świata, powiedziałby Pan Jezus”.

Przesłanie sięga samej głębi i zawiera konkretną propozycję: “Tak, droga młodzieży! ‘Dziś’ Bóg potrzebuje was, aby ‘przemienić’ świat”. Rodzina Salezjańska jest wielkim środowiskiem, w które można się włączyć, w którym można się konfrontować i ukierunkowywać odnośnie do różnych wzorców życia: zakonnego, konsekrowanego i świeckiego. “Droga Młodzieży, modlę się za was, aby również dzisiaj wielu z was pozwoliło się pociągnąć, i mogło się zafascynować Bogiem, do tego stopnia, aby poświęcić się całkowicie dla Niego”.

Do Salezjanów skierowana jest zachęta, aby “przeżywali z radością i wiernością wielką przygodę duchowego ojcostwa”.