Jak każdego miesiąca, także w lutym zapraszamy wszystkich do wspólnej modlitwy. Chcemy dziękować Panu Bogu za czas kolędy parafialnej, za włożony wysiłek, modlitwę i obfite błogosławieństwo wszystkich Rodzin naszej parafii.

Pierwszy Czwartek lutego 2011