Pierwszy Czwartek marca 2011

Oto przechodzi w twoim życiu Chrystus i mówi: pójdź za Mną! Nie opuszczaj Go. Nie odchodź. Przyjmij to wezwanie. Otóż nie można być świadkiem Boga, jeśli się do Niego nie należy całym sercem. A należeć do Boga całym sercem to znaczy wierzyć w Niego.