Pięćdziesięciu trzech nowicjuszy, ze swoimi formatorami, zgromadziło się w sobotę, 21 maja, w Nowicjacie na Monte Oliveto w Pinerolo. Było reprezentowanych 5 nowicjatów: Poprad (Słowacja), Kopiec i Swobnica (Polska), Genzano di Roma i, oczywiście, Monte Oliveto (Włochy).

Powiązanie z uroczystością Maryi Wspomożycielki, bliskość miejsc związanych z początkami charyzmatu salezjańskiego i styl dzielenia się stanowiły dobrą oprawę tego spotkania. W celu umożliwienia klimatu jeszcze większego entuzjazmu i braterstwa, w miesiącach poprzedzających to spotkanie, do nowicjatów przesłano hymn specjalnie skomponowany na tę okazję: „Con don Bosco” („Z ks. Bosko”), który został przetłumaczony i był potem wykonany w języku włoskim, polskim i słowackim.

Pierwszy dzień, niedziela 23 maja, był poświęcony braterstwu i zapoznaniu się z drogą i doświadczeniem każdego z poszczególnych nowicjatów; dzielenie się w grupie pozwoliło na dalsze pogłębienie życiowych doświadczeń nowicjuszy. Czas popołudniowy, znaczony prelekcją ks. Lopeza, zakończył się spotkaniem z biskupem Pinerolo Pier Giorgio Debernardim, który przewodniczył nieszporom.

W dniu 23 maja nowicjusze i ich formatorzy przybyli na Valdocco, gdzie ks. Carlo Maria Zanotti, magister nowicjatu z Pinerolo, oprowadził ich po Kaplicy Pinardiego, Pokojach Ks. Bosko, a na koniec – Kościele św. Franciszka Salezego. Tam ks. Homoncik Adam, magister nowicjuszy ze Swobnicy, przewodniczył Eucharystii oraz przybliżył wartość historyczną i charyzmatyczną zwiedzanych miejsc.

Inne miejsca turyńskie, w których działał Ks. Bosko, złożyły się na etapy popołudniowej przechadzki. Po kolacji nowicjusze z Pinerolo i Genzano pełnili posługi w Bazylice Maryi Wspomożycielki w czasie czuwania modlitewnego.

Dzień uroczystości Maryi Wspomożycielki ukoronowało spotkanie z Przełożonym Generalnym. Ks. Chávez przypomniał nowicjuszom o wielkiej czci, jaką Ks. Bosko otaczał Wspomożycielkę oraz zalecił studiowanie i praktykowanie Konstytucji salezjańskich: “Poznajcie je, ukochajcie je, wprowadźcie je w praktykę. Musimy zwalczać rozdźwięk, który często się tworzy pomiędzy tym, co te zawierają, i tym, czym w rzeczywistości się żyje. Miejcie odwagę podejmować wybory, które wypływają z Konstytucji!”. Przywołując obietnicę, jaką Ks. Bosko złożył swoim pierwszym salezjanom – Co wam ofiaruję? Chleb, pracę i raj!, Przełożony Generalny zarysował krótko charakterystyczne cechy pracy salezjańskiej: “Jesteśmy poszukiwaczami Boga. Poprzez naszą profesję zakonną chcemy powiedzieć innym, że znaleźliśmy Boga i że Go poszukujemy całym sercem… Jesteśmy wezwani do tego, by wypełnić sensem życie młodych, których spotkamy”. Przywołanie postaci Ks. Bosko pozwoliło Przełożonemu Generalnemu powiedzieć o całkowitym oddaniu, do którego jest wezwany każdy salezjanin: “Pomyślmy o nim, kiedy to w 1846 r., gdy wrócił do Becchi po chorobie, która prawie że doprowadziła go do śmierci, wyglądając z okna na Valdocco, ujrzał i zrozumiał, że jego życie już więcej nie należy do niego, ale musi je całkowicie oddać młodzieży, stąd rzekł: Każde moje tchnienie będzie dla was”.

Uczestnictwo w Eucharystii, której przewodniczył po południu Przełożony Generalny, oficjalnie zakończyło III spotkanie nowicjuszy salezjańskich z Europy.