Ks. Bosko często powtarzał: Zaufajcie Maryi Wspomożycielce, a zobaczycie, co to są cuda! Nie były to tylko pobożne słowa czy gołosłowne życzenia. Sam ks. Bosko namacalnie doświadczał w swoim życiu interwencji Maryi Wspomożycielki i dzięki Niej dokonywał wielu cudów.
Nowenna do Wspomożycielki ma dwie formy: (1) 9-dniowe przygotowanie do głównej uroczystości Maryi Wspomożycielki, 24 maja; (2) 9-dniowa modlitwa (w dowolnym czasie) dla uproszenia sobie jakiejś s
zczególnej łaski.

Nowenna wg ks. Bosko
Odmawiać codziennie przez 9 dni następujące modlitwy:

3 x Ojcze nasz…, 3 x Zdrowaś Maryjo…, 3 x Chwała Ojcu…
Chwała i dziękczynienie bądź w każdym momencie, Jezusowi w Najświętszym Boskim Sakramencie. Ile minut w godzinie, a godzin w wieczności, tylekroć bądź pochwalon, Jezu, ma miłości.
Witaj Królowo…
3 x Maryjo, Wspomożenie wiernych, módl się za nami.
Odprawiający nowennę powinien przystąpić do spowiedzi i Komunii świętej oraz złożyć ofiarę na cele salezjańskie, jeśli otrzyma upragnioną łaskę.
Zapraszamy do włączenia się w ten niezwykle skuteczny nurt modlitwy, jaka w wielu językach świata płynie do Bożego Tronu przez wstawiennictwo potężnej Wspomożycielki Wiernych.