Zapraszamy do zapoznania się z ogólnopolską akcją: Nie wstydzę się Jezusa. Szczegóły dotyczące włączenia się w akcję znajdziesz na:

 http://www.mt1033.pl/