Dzięki naszym podpisom i modlitwie Sejm zdecydował w piątek o skierowaniu do prac w komisji nadzwyczajnej obywatelskiego projektu ustawy całkowicie zakazującego aborcji. Posłowie nie poparli wniosku SLD o odrzucenie projektu w pierwszym czytaniu. Za odrzuceniem projektu głosowało 151 posłów; 254 było przeciwnych; 11 wstrzymało się od głosu. W głosowaniu uczestniczyło 416 posłów.

Projekt został skierowany do komisji nadzwyczajnej; wniosek w tej sprawie zgłosił Bolesław Piecha (PiS).

 

Obywatelski projekt nowelizacji ustawy o planowaniu rodziny, ochronie płodu ludzkiego i warunkach dopuszczalności przerywania ciąży zakłada wykluczenie z prawa tych wyjątków, które dopuszczają w Polsce aborcję. Podpisało się pod nim ponad 450 tys. osób. Autorzy projektu chcą także zmiany tytułu obowiązującej ustawy na: „O ochronie życia ludzkiego od poczęcia”.

 

Argumentują, że ludzkie życie, także w fazie prenatalnej, chroni konstytucja. Ich zdaniem, ustawa, która dopuszcza przerywanie ciąży w niektórych przypadkach, jest więc niezgodna z ustawą zasadniczą. Podkreślają, że nie ma żadnych przesłanek, aby życie ludzkie w fazie prenatalnej było gorzej chronione, niż w jakiejkolwiek innej fazie rozwoju.