PROGRAM MGS’u w Chocianowie 26-28.08.2011

Piątek
13.00 – przyjazd
14.00 – obiad
15.00 – zawiązanie wspólnoty, konferencja
16.00 – praca w grupach
18.00 – kolacja
warsztat muzyczny
19.30 – pogodny wieczór
21.00 – modlitwy, spowiedź, słówko wieczorne

Sobota
08.00 – pobudka
09.00 – modlitwy i śniadanie
10.00 – familijna akcja w mieście, sprawozdanie
12.00 – Msza z homilią
13.30 – posiłek
Rekreacja, warsztat muzyczny
15.00 – rozgrywki sportowe
18.00 – kolacja
19.00 warsztat muzyczny
20.00 – pogodny wieczór – tańce integracyjne na rynku
21.30 – modlitwy wieczorne, słówko

Niedziela
08.00 – pobudka
08.30 – modlitwy i śniadanie
09.30 – podsumowanie, informacje, zaproszenia, pakowanie
11.30 – Msza św. i śluby wieczyste kl. Darka Mencla
13.00 – obiad
14.00 – rozjazd