“Dzisiejszy młody człowiek potrzebuje zobaczyć Jezusa Chrystusa, kiedy On wychodzi mu na spotkanie w Słowie, w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharysti i w sakramencie Pojednania. Potrzebuje zobaczyć Go i wejść w głęboki dialog z Tym, który go miłuje nie prosząc nic w zamian, z wyjątkiem odpowiedzi, którą jest miłość” (abp Madrytu)

Wśród wydarzeń, które charakteryzowały oficjalną inaugurację Światowych Dni Młodzieży była uroczysta Msza św. na Plaza de la Cibeles, a także stała Adoracja Eucharystyczna, która gromadzi młodzież i zakonników.

W kaplicy Seminarium w Madrycie rozpoczęła się w dniu wczorajszym, 16 sierpnia, stała Adoracja Eucharystyczna, która potrwa 121 godzin. Przeszło 300 wspólnot i 40 diecezji z Hiszpanii i różnych części świata połączyło się w łańcuchu modlitwy w intencji ŚDM i ich dobrych owoców.

Kaplica seminarium w Madrycie we wszystkie dni pozostaje otwarta, dając sposobność do modlitwy przez Najświętszym Sakramentem, a każdą godzinę adoracji prowadzi jedna z diecezji pod przewodnictwem swojego pasterza, z wyjątkiem godzin nocnych i tych, które łączą się z nabożeństwami pod przewodnictwem Ojca Świętego. Przez cały ten czas setki zakonnów kontemplacyjnych trwają na czuwaniu przy Panu w swoich klasztorach, nieprzerwanie się modląc.

Klasztory klauzurowe w Madrycie włączyły się w ten łańcuch modlitwy i pozostają otwarte w czasie ŚDM, aby wszyscy ci, którzy chcą, mogli przyjść i pomodlić się. A poza tym, przeszło 50 kościołów w mieście jest otwartych cały dzień, a w wielu z nich trwają adoracje, które prowadzą różne ruchy i instytucje kościelne.

Oprócz tego w Parku Retiro został postawiony Namiot Adoracji, wielki pawilon, którym będą się opiekować Siostry Matki Teresy i pozostanie otwarty dla wszystkich pielgrzymów do soboty, 20 sierpnia. W Parku, który jest także miejscem Targów Powołaniowych, zostało ustawionych również 200 konfesjonałów, aby umożliwić młodym spotkanie z Chrystusem w sakramencie Pojednania.

Adoracja Eucharystyczna stanowi także okazję do prawdziwego spotkania młodych z Jezusem. Jak to przypomniał kard. Antonio Rouco Varela, arcybiskup Madrytu, na Mszy św. inaugurującej XXVI Światowe Dni Młodzieży, “dzisiejszy młody człowiek potrzebuje zobaczyć Jezusa Chrystusa, kiedy On wychodzi mu na spotkanie w Słowie, w sakramentach, a zwłaszcza w Eucharysti i w sakramencie Pojednania. Potrzebuje zobaczyć Go i wejść w głęboki dialog z Tym, który go miłuje nie prosząc nic w zamian, z wyjątkiem odpowiedzi, którą jest miłość”.

Już od września będziemy kontunuować nasze salezjańskie Adoracje Najświętrzego Sakramentu w poszczególnych wspólnotach, zapraszamy nowe oratoria i placówki do włączenia się w „Kościół Młody Duchem Świętym” .